A Pareto-elv jelentése és alkalmazása (80/20-as szabály)

2023.10.01.

Ha valaha is hallottál arról, hogy „a bevételek 80%-a a vásárlók 20%-ától származik”, akkor ismered a Pareto-elvet. De mi is pontosan a „pareto-elv jelentése”? Hogyan született, és hogyan válhat fontos eszközzé a vállalkozók számára? Most elmerülünk ebben a fascináló témában!

Hogyan született a Pareto-elv?

Vilfredo Pareto

Az 1900-as évek elején Olaszországban Vilfredo Pareto, egy közgazdász, kutatásai során egy érdekes mintát fedezett fel. Megfigyelése szerint a lakosság kis százaléka, pontosan a 20%, birtokolta az ország földjének 80%-át. Ez a megfigyelés nemcsak az olasz földbirtoklási rendszerben volt igaz, hanem későbbi vizsgálatai során a jövedelem és vagyon eloszlásában is hasonló mintázatot fedezett fel. Ez a felfedezés késztette arra, hogy elgondolkodjon azon, vajon ez az arány más területeken, például gazdaságban, társadalomban vagy akár természeti jelenségekben is megjelenik-e.

Pareto az elkövetkező években tovább bővítette kutatásait és gyorsan rájött, hogy ez az 80-20 arány számos területen alkalmazható, nem csak a földbirtoklás vagy jövedelem eloszlás tekintetében. A jelenség mögötti mögöttes okok és mechanizmusok mélyebb megértése érdekében Pareto matematikai modelleket is kifejlesztett, melyek segítségével általánosította ezt az elvet. Ez az eloszlási minta az ő nevéhez fűződő elvként vált ismertté, melyet ma is széles körben alkalmaznak a gazdaságtudományban, üzleti döntéshozatalban és más területeken is.

Mi a Pareto-elv lényege?

A Pareto-elv alapvetően egy eloszlási mintázatra hívja fel a figyelmet, amely szerint sok helyzetben a kimenetek vagy eredmények egy nagy része (általában 80%) egy viszonylag kis rész (általában 20%) eredményeként jön létre. De miért fontos ez?

Nos, a Pareto-elv rámutat arra, hogy nem minden erőforrás, input vagy tevékenység egyenlően fontos. Vannak „kulcsfontosságú” tényezők vagy tevékenységek, amelyek hatalmas hatást gyakorolnak a kimenetekre vagy eredményekre. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a vállalkozóknak, menedzsereknek és döntéshozóknak nem kell az összes problémával vagy feladattal azonos intenzitással foglalkozniuk. Ehelyett koncentrálhatnak arra a „kritikus kevésre”, amely a legnagyobb hatást gyakorolja az eredményekre.

Például egy vállalatnál az összes termék közül lehet, hogy csak néhány termék hozza a teljes bevétel nagy részét, vagy egy csapatnál néhány munkatárs lehet felelős a teljes munkamennyiség nagy részéért. A Pareto-elv alkalmazásával a vállalkozások és egyének fókuszálhatnak a legfontosabb területekre, így erőforrásaikat hatékonyabban használhatják fel és jobb eredményeket érhetnek el.

Néhány egyszerű és rövid (fiktív) történet a Pareto-elv megértésére:

Anna kávézója: Anna egy kis kávézót üzemeltet. A nap végén észrevette, hogy a naponta árusított 50 különböző süteményből mindössze 10 fajta adja az eladások 80%-át. Döntött amellett, hogy inkább azokra a süteményekre koncentrál, amelyek a legkeresettebbek, és csökkenti a kínálatot, hogy hatékonyabban gazdálkodjon a készlettel.

Béla webáruháza: Béla észrevette, hogy online áruházának látogatói közül mindössze 20% tesz vásárlást, de ők adják az összbevétel 80%-át. Béla ezért optimalizált a célzott hirdetéseken és promóciókon, hogy még jobban elérje ezt a specifikus célcsoportot.

Csaba technikai csapata: Csaba vezet egy technikai támogató csapatot. Észrevette, hogy a beérkező kérdések 80%-a ugyanahhoz a 20% témához kapcsolódik. Egy online tudásbázist hozott létre ezekre a kérdésekre, így csökkentve a beérkező hívások számát.

Dóra marketingkampánya: Dóra egy marketingkampány során észrevette, hogy a hirdetések 20%-a hozza a kattintások 80%-át. Dóra úgy döntött, hogy növeli a költségvetést a legjobban teljesítő hirdetésekre.

Emil értékesítői csapata: Emil értékesítői csapata havonta számos potenciális ügyfelet keres fel. Megfigyeléseik szerint az új ügyfelek 80%-át mindössze a lehetséges ügyfelek 20%-a adja. Emil azt javasolta, hogy az értékesítési stratégiát finomítsák, és fókuszáljanak azokra a célcsoportokra, amelyek a legnagyobb valószínűséggel válnak ügyfelekké.

Fanni webshopja: Fanni észrevette, hogy webshopjának 80%-a az összes eladásból mindössze 20% termékből származik. A raktárkészlet optimalizálása érdekében döntött a kevésbé népszerű termékek leárazásáról.

Gábor tanácsadó cég: Gábor egy tanácsadó céget vezet, és megállapította, hogy az ügyfelei 80%-a mindössze 20% szolgáltatás iránt érdeklődik a leginkább. Úgy döntött, hogy bővíti ezt a szolgáltatási területet, és jobban specializálódik benne.

István projektmenedzsmentje: István egy nagy projekt felett volt a felelős. Megállapította, hogy a projekt sikerességének 80%-a az összes feladat 20%-ának teljesítésétől függ. Így István arra koncentrált, hogy először ezeket a kritikus feladatokat végezzék el.

Pareto-elv jelentése

A Pareto-elv és az időgazdálkodás kapcsolata

Az időgazdálkodás kritikus eleme a hatékonyságnak, főként a vállalkozói és üzleti környezetben. Az emberek gyakran úgy érzik, hogy sosem elég az idő a napi feladataikra. A Pareto-elv az időgazdálkodás során egy értékes eszköz lehet, mivel segít meghatározni azt a kis százalékot a feladatok közül, amelyek a legnagyobb eredményeket hozzák.

A Pareto-elv szerint általában az időnknek csak a 20%-ára fordított tevékenységek hozzák az eredmények 80%-át. Vagyis, nem minden tevékenység egyenlően fontos. Ha valaki képes azonosítani és prioritizálni ezt a kritikus 20%-ot, jelentősen növelheti produktivitását és csökkentheti az időpazarlást.

Ezen felül, a Pareto-elvvel történő időgazdálkodás hozzásegít bennünket a kisebb prioritású vagy kevésbé hatékony feladatok delegálásához, automatizálásához vagy akár teljes kizárásához is. Például egy vállalatvezető észreveheti, hogy a heti jelentések írásával töltött ideje csak csekély hatással bír a vállalat sikerességére, így dönthet a feladat delegálása mellett, és inkább a stratégiai tervezésre összpontosíthat, amely nagyobb hozadékot kínál.

Hogyan érdemes elkezdeni használni?

Elemzés és értékelés

A Pareto-elv alkalmazása előtt fontos, hogy meghatározzuk a vállalkozásunk kulcsfontosságú területeit. Ezt követően végezzünk részletes elemzést, hogy megtudjuk, mely tevékenységek vagy erőforrások azok, amelyek a legnagyobb hozamot adják. Erre az értékesítési adatok, ügyfélelégedettségi felmérések vagy a marketingkampányok hatékonyságának mérésére használt analitikai eszközök használhatók.

Prioritizálás

Az adatok elemzése után határozzuk meg azokat a területeket, amelyek a legnagyobb hatással vannak a vállalkozás sikerességére. Koncentráljunk ezekre a területekre, és allokáljuk újra az erőforrásokat, hogy maximalizáljuk a hozamot.

Delegálás vagy automatizálás

A Pareto-elv alapján azokat a tevékenységeket, amelyek nem hoznak jelentős hozamot, érdemes delegálni vagy automatizálni. Például, ha egy cégvezető észreveszi, hogy túl sok idejét veszi el az adminisztratív munka, delegálhatja ezeket a feladatokat vagy bevezetheti az automatizált rendszereket a hatékonyság növelése érdekében.

Képzés és fejlődés

Oktassuk a csapatot a Pareto-elv alapjaira és annak alkalmazására a munkájuk során. Ha a csapat tudatában van a tevékenységeik 20%-ának fontosságának, ami a siker 80%-át eredményezi, akkor képesek lesznek hatékonyabban irányítani a figyelmüket és az erőforrásaikat.

Rendszeres felülvizsgálat

A vállalkozási környezet gyorsan változik, és ami ma működik, holnap már nem biztos. Rendszeresen értékeljük és vizsgáljuk felül a tevékenységeket és eredményeket, hogy mindig a legfontosabb tevékenységekre koncentrálhassunk.

Kezdjük kisebb lépésekkel

Vezessünk be egy projektet, ahol alkalmazzuk a Pareto-elvet, mérjük annak sikerességét, és tanuljunk az eredményekből. A pozitív tapasztalatok alapján bővíthetjük az elv alkalmazását más területeken is.

A cikkünkben igyekeztünk bemutatni, hogy a Pareto-elv rendkívül erős eszköz lehet a vállalkozás hatékonyságának növelésében. A fenti lépések segítségével beilleszthetjük a cégvezetési gyakorlatunkba és maximalizálhatjuk az eredményeinket.